PRZEŁĄCZNIKI WARSTWOWE TABLICOWE z pokrętłem stałym: RS-PMt